Xiamen Huaxia University

 

HUAXIA VOCATIONAL COLLEGE CURRENT

BOARD OF DIRECTORS

 

 

TITLE NAME
FOUNDER Cai Wanghuai
HONORARY DIRECTOR Chen Xiumao
CHAIRMAN Wu Fengzhang
VICE CHAIRMAN Hong Tao
Lin Xiaoxiong
DIRECTORS Wang Xiaoru
Lu Maoshi
Qiu Yunguo
Li Yunshan
Lin Yingjie
HuangYang
SECRETARY-GENERAL Lin Yingjie